Yacht

Kapitánské kurzy

Teoretické kurzy

Průběh školení

Naše kurzy probíhají od pátku odpoledne do nedělního večera v těchto časech:

Pátek – 13:30 prezence

14:00 – 18:00 výuka

Sobota a neděle – 09:00 – 18:00 výuka s přestávkou na oběd.

Páteční odpoledne zpravidla začínáme odborností NAVIGACE. Zkouška z této disciplíny sestává z úspěšného vyřešení písemné navigační úlohy a následné ústní zkoušky. Naši uchazeči obdrží předem veškerá učební skripta, zejména pak cvičné mapy a rýsovací potřeby pro nácvik písemné úlohy. Tuto disciplínu u nás přednášejí současně dva lektoři – zkušební komisaři s odborností navigace, kdy jeden přednáší teorii a druhý se věnuje individuálně všem účastníkům, obchází je a pomáhá s konkrétním řešením příkladů a s jejich grafickým nákresem do cvičných map. V závěru kurzu jsou všichni účastníci schopni cvičné příklady písemné části samostatně vyřešit.

V sobotu a v neděli přednášejí naši lektoři – zkušební komisaři všechny další předměty, kterými jsou:

Námořní právo a Colreg

Meteorologie

Plavební nauka

Angličtina

Zásady první pomoci.

Závěr kurzu je vyhrazen dotazům na probraná témata, či na opravu a další vysvětlení písemných příkladů z navigace, pokud to ještě uchazeči potřebují.

Všichni účastníci obdrží v ceně kurzu:

Studijní skripta pro všechny předměty

Cvičné mapy

Mapový plotter, který je součástí sbírky příkladů

Kružítko

Tužku a gumu

Pravítko 30 cm

Sešit na poznámky

Propisku

Plánované kurzy:

Kapitánský kurz C

Datum: 4.- 6.10.2024

Místo konání kurzu: Santander Yacht Brno, Pisárecká 6, 603 00 Brno.

Rozvrh: Námořní navigace, Meteorologie, Plavební nauka, Námořní právo a COLREG 72, Základy poskytování první pomoci, Základy angličtiny.

Plánovaná zkouška způsobilosti: 17.10.2024.

Rezervace